Træningsdagbog triathlon

Hvis du dyrker triathlon, og ønsker at føre en træningsdagbog, er der nogle særlige forhold du skal være opmærksom på når du beslutter, hvilken træningsdagbog du vil bruge. Dette gælder om du træner til en triathlon på den klassiske ironman distance, eller hvis du dyrker de kortere distancer. I alle tilfælde gælder det om at finde enmåde, hvorpå du bedst sammenligner gulerødder og kartofler (svømning, cykling, løb og eventuel styrketræning mm.). Selvom svømning og løb belaster forskellige lokale muskelgrupper, sener, led og knogler, så belaster du også dit centrale kredsløb. Derfor kan du ikke bare lade hånt om gårsdagens hårde svømmetræning, og planlægge hårde løbeintervaller dagen efter. Sådanne forhold skal dagbogen afspejle.

Når du skal beregne eller vurdere din træningsbelastning kan du gøre brug af en tommelfingerregel, der siger, at

  • 1 km svømning groft sagt modsvarer 4 km løb eller 12 km cykling.
  • Eller 1 km løb = 4 km cykling = 250 m svømning.

Du får desværre svært ved at finde online træningsdagbøger, der kan beregne denne belastningsfaktor, men i et regneark (Excel?) kan det selvfølgelig lade sig gøre.

Det kan også være en fordel at kunne anføre træningspassets hårdhed på Borg skalaen. Borg skalaen er en subjektiv oplevet værdi udtrykt på en absolut skala. Du sætter altså et tal på, hvor hård træningen oplevedes, hvor let eller svært det var at gennemføre træningen. Hvis dette tal holdes op mod ugens træningsmængde eller træningsbelastning, kan du holde øje med (uforklarlige) fald i grafen. Det kan være med til at gøre det lettere at spotte tegn på overtræning.

Ligeledes kan i en nogle træningsdagbøger indtaste en værdi for din motivation til at træne, samt for dit generelle humør. Det er i nogle programmer også muligt selv at definere disse parametre/felter, hvis de ikke default er med. Begge parametre kan anvendes som pejlignsmærker på linje med Borg-skalaen som funktion af træningsmængden/belastningen til at spotte manglende træningsrespons eller begyndende overtræning.